I år kom chocknyheten att vi finlandssvenskar presterar sämre Pisa-poäng än våra finskspråkiga vänner. Tar mig friheten att kontra en aning och visa att vi kan prestera vi med. Analyserade data i Helsingin Sanomat. Resultat:

Det framgår bland annat att antalet bifallsröster i medeltal per abiturient hela landet var 17,74: Motsvarande tal för de finlandssvenska abina var 18,55. Det måste väl betyda något!

Den offentliga jämförelsen av gymnasier i media har kritiserats en hel del av kolleger. Faktum är ändå att statistiken visar ett och annat! Det finns alternativa listor, räknat något annorlunda, men också i dem ligger vi bra till.

Kan med stolthet konstatera att Brändö gymnasium har placering nr 18 nationellt och nr 3 bland de finlandssvenska daggymnasierna. Jag tar mig friheten att känna mig stolt över mina elever!

Bifogar också var de olika gymnasierna ligger geografiskt sett.

Placering 1 – 10

Placering 11-20

Placering 21-30

Placering 31-36

Annonser